Новости и События

Платформа дистанционного обучения

Инновационное законодательство Украины

 • ЗАКОН УКРАЇНИ «Про інвестиційну діяльність»
  Цей Закон визначає загальні правові, економічні та соціальні умови інвестиційної діяльності на території України.
  Він спрямований на забезпечення рівного захисту прав, інтересів і майна суб’єктів інвестиційної діяльності незалежно від форм власності, а також на ефективне інвестування економіки України, розвитку міжнародного економічного співробітництва та інтеграції.
 • ЗАКОН УКРАЇНИ «Про інноваційну діяльність» 
  Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади державного регулювання інноваційної діяльності в Україні, встановлює форми стимулювання державою інноваційних процесів і спрямований на підтримку розвитку економіки України інноваційним шляхом.
  Згідно із цим Законом державну підтримку одержують суб’єкти господарювання всіх форм власності, що реалізують в Україні інноваційні проекти, і підприємства всіх форм власності, які мають статус інноваційних.
 • ЗАКОН УКРАЇНИ «Про наукову і науково-технічну діяльність»
  Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку науково-технічної сфери, створює умови для наукової і науково-технічної діяльності, забезпечення потреб суспільства і держави у технологічному розвитку.
 • ЗАКОН УКРАЇНИ «Про наукову і науково-технічну експертизу»
  Цей Закон визначає правові, організаційні і фінансові основи експертної діяльності в науково-технічній сфері, а також загальні основи і принципи регулювання суспільних відносин у галузі організації та проведення наукової та науково-технічної експертизи з метою забезпечення наукового обгрунтування структури і змісту пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, наукових, науково-технічних, соціально-економічних, екологічних програм і проектів, визначення напрямів науково-технічної діяльності, аналізу та оцінки ефективності використання науково-технічного потенціалу, результатів досліджень.
 • ЗАКОН УКРАЇНИ «Про спеціальну економічну зону «Яворів»" 
  Цей Закон визначає порядок створення, ліквідації та особливості механізму функціонування спеціальної економічної зони «Яворів».
 • ЗАКОН УКРАЇНИ «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків» 
  Цей Закон визначає правові та економічні засади запровадження та функціонування спеціального режиму інноваційної діяльності технологічних парків «Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка» (м. Київ), «Інститут електрозварювання імені Є.О. Патона» (м. Київ), «Інститут монокристалів» (м. Харків), «Вуглемаш» (м. Донецьк), «Інститут технічної теплофізики» (м. Київ), «Київська політехніка» (м. Київ), «Інтелектуальні інформаційні технології» (м. Київ), «Укрінфотех» (м. Київ), «Агротехнопарк» (м. Київ), «Еко-Україна» (м. Донецьк), «Наукові і навчальні прилади» (м. Суми), «Текстиль» (м. Херсон), «Ресурси Донбасу» (м. Донецьк), «Український мікробіологічний центр синтезу та новітніх технологій» (УМБІЦЕНТ) (м. Одеса), «Яворів» (Львівська область), «Машинобудівні технології» (м. Дніпропетровськ) (далі — технологічні парки).
 • КОНЦЕПЦІЯ Державної цільової економічної програми розвитку інвестиційної діяльності на 2011-2015 роки
 • КОНЦЕПЦІЯ Загальнодержавної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2014-2024 роки
 • КОНЦЕПЦІЯ розвитку національної інноваційної системи