Новости и События

Платформа дистанционного обучения

Нові конкурси Програми ЄС Горизонт 2020

У листопаді 2017 року відбулося офіційне відкриття нових конкурсів Горизонт 2020 на 2018-2020 роки: http://ec.europa.eu/research/participants/portal.

Дві  Робочі програми 2018-2020 років рекомендовані для співпраці з країнами Східного партнерства та країнами-сусідами ЄС: «Нові та новітні матеріали» та «Транспорт». Це означає, що заявники з країн ЄС можуть бути більш зацікавлені у пошуку партнерів з країн Східного партнерства та країн сусідів ЄС.  Робоча програма “Нанотехнології, новітні матеріали, біотехнології та передові технології виробництва та обробки” містить конкретне посилання на країни Східного партнерства щодо конкурсів SPIRE (Європейська Агенція зі сталого розвитку промисловості через ресурси та енергоефективність – нетрадиційні джерела енергії, альтернативність енергії та ресурсів, переробка матеріалів, що містять пластмаси).

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/h2020-leit-nmbp-2018-2020_pre-publ.pdf

Робоча програма “Розумний, зелений та інтегрований транспорт” має посилання на країни-сусіди ЄС у конкурсах «Людські фактори безпеки на транспорті»

“…Діяльність має бути спрямована на визначення заходів, спрямованих на покращення взаєморозуміння  та поваги  правил безпеки на транспорті. Крім того, підтримувати передачу найкращої практики країн ЄС та країнах-сусідах ЄС та забезпечувати покращення транспортної культури… Співпраця з країнами-сусідами – рекомендована…”, наведено у тексті РП.

Детальніше у короткому описі конкурсів та “Drafts” Робочих програм.

Comments are closed.