Новости и События

Платформа дистанционного обучения

Видано две цікаві монографії за темою конвергентних технологій в Україні

Матюшенко І. Ю. Розробка і впровадження конвергентних технологій в україні в умовах нової промислової революції: організація державної підтримки: монографія. Харків: ФОП Александрова К. М., 2016. 556 с. Укр. мова.111_Обкладинка_Матюшенко_Розробка і впровадження конвергентних технологій

У монографії з позиції синергетичної парадигми обґрунтовано концепцію розвитку конвергентних технологій в Україні як ключового фактора вирішення глобальних проблем в умовах нової промислової революції. Наведено основні тенденції розвитку конвергентних технологій і визначено передові виробничі технології, найбільш перспективні для споживача у розвинених країнах. Проведено оцінку умов створення, стану та реалізації інноваційного потенціалу, побудовано імітаційну
модель і розроблено сценарії науково-інноваційного розвитку України. Обґрунтовано методичний підхід до форсайт-прогнозування пріоритетних напрямів розвитку складових конвергентних технологій і визначено пріоритетні напрями розвитку та впровадження їх в економіку України на прикладі нанотехнологій. Проведено аналіз перспектив використання конвергентних технологій у галузях економіки України. Запроваджено науково-методичний підхід до створення організаційного механізму підтримки розвитку і впровадження конвергентних технологій в Україні в умовах формування єдиного дослідницького простору з країнами ЄС.
Монографію призначено для широкого кола читачів, що цікавляться особливостями розвитку конвергентних технологій і нової промислової революції в Україні в умовах її інтеграції до світогосподарської системи.

Матюшенко І. Ю. Перспективи розвитку конвергентних технологій у країнах світу й Україні для вирішення глобальних проблем: монографія. Харків: ФОП Лібуркіна Л. М., 2017. 448 с. Укр. мова.Обкладинка2_Матюшенко_Персп розв конв техн

У монографії досліджено особливості технологічного розвитку економік країн світу для вирішення глобальних проблем в умовах нової промислової ревоюції, а саме: визначено сутність актуальних економічних парадигм, спрямованих на вирішення глобальних проблем; охарактеризовано конвергенцію NBIC-технологій як ключового фактора нової промислової революції, а також досліджено процес конвергенції знань, технологій і суспільства як механізму вирішення глобальних проблем. Визначено тенденції розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності у країнах світу й Україні, в тому числі наведено основні напрями розвитку конвергентних і передових виробничих технологій, найбільш перспективних для розвинених країн, країн, що розвиваються, та України. Запропоновано концепцію розвитку конвергентних технологій в Україні для вирішення глобальних проблем в умовах нової промислової революції, визначено напрями використання конвергентних технологій в Україні на прикладі модернізації авіакосмічного комплексу, а також наведено пропозиції щодо інфраструктури вітчизняного дослідницького простору відповідно до європейської практики.
Монографію призначено для широкого кола читачів, що цікавляться особливостями розвитку конвергентних і передових виробничих технологій для вирішення глобальних проблем в умовах нової промислової революції та розвитку сучасних інтеграційних процесів.

Comments are closed.